YAHUDİ GİZEMCİLİĞİ VE KABALA

Yahudi gizemciliğinin medyumları büyü ve tılsım uzmanlarıdı medyum,’lar  yahudi muskası  yahudi tılsımı, yahudi muskası, yahudi medyum tavsiye, yahudi önerisi, en eski örneklerinden bir İS 1000 ‘ lere kadar uygulanan merkaba ‘ dır. Hezekiel’in Tanrı’nın tahtı tasavvurunu ve Yeşeya’nın Tanrının yüceliği tasavvurunu yeniden canlandırmak isteyen kimseler, medyum, hoca, şifacı hoca, duacı, medyum tavsiye, medyum siteleri, melekler aleminden…