YAHUDİ GİZEMCİLİĞİ VE KABALA

Yahudi gizemciliğinin medyumları büyü ve tılsım uzmanlarıdı medyum,’lar  yahudi muskası  yahudi tılsımı, yahudi muskası, yahudi medyum tavsiye, yahudi önerisi, en eski örneklerinden bir İS 1000 ‘ lere kadar uygulanan merkaba ‘ dır. Hezekiel’in Tanrı’nın tahtı tasavvurunu ve Yeşeya’nın Tanrının yüceliği tasavvurunu yeniden canlandırmak isteyen kimseler, medyum, hoca, şifacı hoca, duacı, medyum tavsiye, medyum siteleri, melekler aleminden geçecekleri mistik bir yükselişi deneyimlemeye çalışırlardı. Sırasıyla karşısına çıkacak olan kapılardan geçebilmek için, adayın meleklerin adlarını ezbee bilmesi gerekiyordu. Melekler hekhalot diye bilinen mistik ve medyumların gelenekte tanrının doğasını daha iyi anlatmak için çağırılırlar. Yahudi gizemciliğinin en önemli örenklerinden biri Sefer Yezirab’tır. oluşum Kitabı .  Metinde Tanrının İbrani alfabesinin yirmi iki harfi ve sefirot’u tanrının yansımaları temsil eden rakamlarla evreni nasıl yarattığı anlatılır, böylelikle Tanrı sözcüklere yarı sihirli bir güç kazandırmıştır. Harfler gruplara ayrılır : Yedi ”çift” harf yedi gezegene ve haftanın yedi gününe, on iki ”basit” harf zodyak burçlarına karşılık gelir.

Yahudi musevi, büyücülük, yahudi tılsımlar, ezoterizminin en bilinen örneği, bir yandan sonsuzla kutsal arasındaki, diğer yandan dünyevi ve sınırlı olan arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan Kabala’ dır. Aslında sözel geleneğe ait olan Kabala daha sonra şifrelenerek yazıldı ve okült bir araştırma alanına dönüştü. Büyülü medyum büyüsü, medyumlar, medyum önerileri, medyum tavsiye, ve mistik geleneklerin çoğu gibi Kabala da  keşfedilen  bir kitapla boşaldı  zohar  İbranice büyüler, ibranice medyum,ibranice terimler,  medyum, medyumlar, medyum tavsiye, ‘ihtişam’ veya ‘parlak ışık’. Kitabın onu on üçüncü yüzyılda bulan İspanyol haham Léonlu Moiz’in idda ettiğini gibi gerçekten İS ikinci yüzyılda Şimon bay Tohai tarafından mı yoksa Moses de Léon’un bizzat kendisi tarafından mı yazıldığı belli değildir. Kabala’nın ” sözel tevrat geleneğini ” temsil ettiğini, Kutsal Kitabın Musa tarafından yazıldığı idda edilen ilk beş kitabın mukabili olduğunu, Musaya içerdiğini öne sürenler de vardır. Geleneksel Kabala Tevrat’ın derin anlamını bulmak için kullanılırken ‘pratik Kabala’ diye bilinen dalı, genellikle büyüyle – özellikle de kutsalla etkileşim aracılığıyla geçeklekliği aktif bir şekilde biçimlendirmeyle ilişkinlendirilir. Tevrat falcılığıve büyücülüğü yasaklandığından, pratik Kabala marjinal bir alandır. Yahudi yasalarıyla menkıbelerinin temel kaynağı olan Talmud, Yahudilerin antik dönemin sonunda, genellikler iblislere karşı büyü kullandığını açıkça anlatır. Kanıtı, Mezopotamya’ da   mezopotamya medyum, mezopotamya tılsım, mezopotamya muska,is dördüncü ve altıncı yüzyıl arasında yapılmış olan, üzerlerine Armice veya Süryanice ilkini süryanice muska, sürayni tılsım, yahudiler, ikincisini Hıristıyanlar yapmıştır, hiristiyan büyüsü, hiristiyan medyum, medyum tavsiye, hristiyan medyumlar, hristiyan muska, hiristiyan tılsım, yazılar kazınmış dua kapılarıdır. Yazılardan çoğu belli melekleri çağırır. Yahudiler büyücülüğünen bilinen örneklerinden biri, kutsal sözler sayesinde canlandırılan, kil veye çamurdan yapılma, insan biçiminde figürler olan gölemlerdir. En ünlü örneği altıncı yy. ”Prag Golemi ” olsa da ilk golem tarifi on ikinci yy. yapılmıştır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

10 − one =